Известувања

Електронска информациона табла со најважните официјални известувања до учениците.