Мини интервју

Секој од нас има вон училишни активности. Дали учеството во нив ќе се претвори во хоби или во откривање на некој посебен талент ќе дознаеме благодарение на Мини интервјуто во кое што секоја среда некој ученик или група ученици со нас ќе го сподели начинот на кој го поминува своето слободно време.