Зависност од алкохол, цигари и дрога

На ден 25.11 во просториите на нашето училиште се одржа презентација на тема ,,Зависност од алкохол, цигари и дрога” во соработка со општинската организација на Црвен крст Струмица. Презентацијата ја одржа нашата ученичка Слободанка Чолакова од втора година.