Документи

Документи за бесплатно симнување
* со клик на насловот се отвора прозорчето за симнување на избраниот документ

1. Брошура за родители
2. План за заштита и спасување на училиштето
3. Извештај 2012-2013
4. Годишна програма 2012-2013
5. Наградени 2011-2012
6. Годишни сметки за 2016 година
7. Годишен план за јавни набавки за 2018
8. Годишни сметки за 2017 година
9. Годишни сметки за 2018 година
10. Годишни сметки за 2019 година
11. Самоевалуација за 2019 година
12. VocWebLeap брошура 
13. Годишен план за јавни набавки за 2021 
14.Годишни сметки за 2020 година

ПРАКСА
1. Предлог листа на работодавачи за феријална пракса
2. Програма за феријална пракса за прва година
3. Програма за феријална пракса за втора година