Документи

Документи за бесплатно симнување
* со клик на насловот се отвора прозорчето за симнување на избраниот документ

1. Брошура за родители
2. План за заштита и спасување на училиштето
3. Извештај 2012-2013
4. Годишна програма 2012-2013
5. Наградени 2011-2012
6. Годишни сметки за 2016 година
7. Годишен план за јавни набавки за 2018
8. Годишни сметки за 2017 година
9. Годишни сметки за 2018 година
10. Годишни сметки за 2019 година
11. Самоевалуација за 2019 година

12. VocWebLeap брошура

13. Годишен план за јавни набавки за 2021

14.Годишни сметки за 2020 година