Почеток на еко-активностите во новата учебна година.

На 22.09.2022 се спроведе акција за чистење на отпад. Акцијата ја организираше еко-одборот и под раководство на проф. Славица Милева-Ефтимова, класовите I-3, I-5 и I-6 се исчисти спортското игралиште и дел од училишниот двор.