ТУРНИР ВО КОШАРКА СОУ“Јане Сандански ”

СОУ „ Јане Сандански“ за прв пат организира интерен кошаркарски турнир за учениците .На овој турнир ќе учествуваат ученици од прва, втора и трета година. Во организацијата на турнирот ќе учествуваат ученици и професори од училиштето.Целта на овој турнир е да се зголеми интересот за спортот, да се промовираат здрави навики помеѓу средношколците, да се поттикне соработка помеѓу учениците и професорите.Отварање на турнирот: 18.05.2023 11:30 часот во сала “ПАРК”

 

Коста Василев, Томислав Кечев, Мите Ефтимов, Мартин Атанасов, Милован Јочиќ, Џан Абдурахман, Трајче Стојановски, Иван Пеев, Иван Иванов, Петар Ганцев
тренер проф. Митко Тошев

Екипа прва година економски смер

Ненад Петров, Илија Паљошков, Томе Костадинов, Ристе Грендов, Давид Алексиев, Мите Локов, Гоце Полизовски, Филип Киров, Митко Граматиков, Михаил Гогов, Мартин Пеловски, Ангела Димчова
тренер проф. Снежана Недева

Екипа втора година гимназиски смер

Глигор Манчев, Мите Илиев, Илија Кончалиев, Томе Митев, Александар Чолаков, Матеј Грчев, Симеон Цунев, Васил Брзаков, Борис Секулов, Мартин Шаренковски, Бошко Солески
тренер проф. Ленче Ефтимова

Екипа втора година економски смер

 Благој Костов, Стефан Атанасов, Александар Хаџи-Тосев, Стојан Костов, Миле Димчев, Антонио Куханец , Лука Јанев, Стефан Манчев, Христијан Смилков, Мики Мицев, Глигор Попманов
тренер проф: Митко Николов

Екипа трета година гимназиски смер

 Драган Алексиќ, Димитар Зетов, Мартин Манчев, Столе Николов, Лазар Крмановиќ, Михаил Танушев, Димитар Пујуклиев, Никола Назов, Ристе Сиов, Иваан Стојанов
тренер проф. Александар Тасев

Екипа трета година економски смер

Андреј Сандов, Филип Сејменов, Ѓорѓи Лазаров, Давид Дончевски, Бобан Атанасовски, Арсеније Врешков, Дуле Алачев, Марио Костов, Кире Мицев, Христијанн Јованов
тренер проф. Боркица Филева

Судии

Ангела Витанова и Стефан Иванчев