Author
Кирил Ѓоргиев

Пријавете се: Конкурс за најкреативно кратко видео!

Министерството за локална самоуправа на Република Македонија во соработка со Министерството за евро-интеграции на Република Албанија објавува Конкурс за најкреативно кратко видео на [...]