Е-НАСТАВА

Ова е информативна страница со основни податоци и врски за одвивањето на наставата од далечина. Страницата ќе се ажурира и надополнува.

Во очекување на одлука на Комисијата за одлучување по барањата на училиштата за настава со физичко присуство, СОУ „Јане Сандански“ – Струмица се подготвува и за двата модели на настава – настава со физичко присуство и настава од далечина.

Во прилог следува распоредот на часовите, кој можеби ќе претрпи некои промени зависно од ситуацијата. Бројките во распоредот на часови се редните броеви на предметните наставници, кои може да се најдат во списокот на наставници.

Документи