конкурс

Спроведен конкурс за есеј по повод 70 години од Декларацијата за човекови права на ОН

По повод 70-годишнината од Декларацијата за човекови права на Обединетите Нации, донесена на 10 декември 1948 година, нашето училиште распиша награден конкурс за [...]