массум

МУЗИЧКИ НАГРАДИ – две трети места за бендот и пејачките од нашето училиште на МАССУМ

На 21 и 22 април, 2017 година, во СЕПУГС “Васил Антевски Дрен” СКОПЈЕ се одржа младинската асоцијација на средни стручни училишта во Македонија. Во [...]