полина ашикова

Лидер на струка – Елена Вчева како извонреден банкарски техничар!

На Државниот натпревар за избор на лидер на струка одржан во СУГС„Васил Антевски Дрен„ – Скопје се натпреваруваа ученици од четири профили: деловен секретар, [...]