СВР Струмица

Ученици од различни народности заедно апелираа за поголема безбедност во сообраќајот

Ученици од повеќе народности заедно со полициски службеници денес едни од други се едуцираа за безбедното учество во сообраќајот. Тие преку поделување на [...]