Erasmus+

Vocwebleap

СОУ Јане Сандански е стратешки партнер со три универзитети, две средни училишта и три претпријатија од Турција, Грција, Романија и Шпанија, а заедничката [...]