КОНКУРСИ ЗА УПИС 2013/2014

Матурантите ќе ги имаат на едно исто место сите објавени конкурси за запишување во академската 2013/2014. Листата на оваа статија ќе се надополнува во зависност од терминот кога ќе се објават и останатите конкурси. fakultetiУНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ
КЛИК ЗА ДА ГО ОТВОРИТЕ И СИМНЕТЕ ДОКУМЕНТОТ

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
КЛИК ЗА ДА ГО ОТВОРИТЕ И СИМНЕТЕ ДОКУМЕНТОТ

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП
КЛИК ЗА ДА ГО ОТВОРИТЕ И СИМНЕТЕ ДОКУМЕНТОТ

„ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС ЕКОНОМИЈА“ – СКОПЈЕ
КЛИК ЗА ДА ГО ОТВОРИТЕ И СИМНЕТЕ ДОКУМЕНТОТ

„БАЛКАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ“ – СКОПЈЕ
КЛИК ЗА ДА ГО ОТВОРИТЕ И СИМНЕТЕ ДОКУМЕНТОТ

„МЕЃУНАРОДЕН УНИВЕРЗИТЕТ“ – СТРУГА
КЛИК ЗА ДА ГО ОТВОРИТЕ И СИМНЕТЕ ДОКУМЕНТОТ

„АМЕРИКАН КОЛЕЏ“ – СКОПЈЕ
КЛИК ЗА ДА ГО ОТВОРИТЕ И СИМНЕТЕ ДОКУМЕНТОТ

ПРИВАТЕН УНИВЕРЗИТЕТ – ФОН
КЛИК ЗА ДА ГО ОТВОРИТЕ И СИМНЕТЕ ДОКУМЕНТОТ

БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ
КЛИК ЗА ДА ГО ОТВОРИТЕ И СИМНЕТЕ ДОКУМЕНТОТ

УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ – СКОПЈЕ
КЛИК ЗА ДА ГО ОТВОРИТЕ И СИМНЕТЕ ДОКУМЕНТОТ