Матура: Списоци со интерни предмети [DOWNLOAD]

Листата на ученици по интерни предмети од Државна матура ќе ви помогне да проверите кој предмет го имате пријавено за полагање. 
Со КЛИК ОВДЕ може да го отворите комплетниот документ со преправени и конечни списоци по предмети од интерниот дел од матурата. Секој предмет е во нова табела. (Sheet 1, Sheet 2…)

Учениците кои пријавиле четири предмети и немат отфрлено два од нив ќе ги полагаат СИТЕ напишани во пријавата.

Конкретните термини за полагање ќе бидат истакнати дополнително.