Најди време

Текст на Македонка Фиданова – професор по физика

  Како да го организираш сопственото време?
– НАЈДИ ВРЕМЕ

Најди време за работа, бидејќи тоа е цена на успехот.

Најди време за читање, бидејќи тоа е основа на мудроста.

Најди време за размислување, бидејќи тоа е извор на моќта.

Најди време за пријателство, бидејќи тоа е патот кон среќата.

Најди време за игра, бидејќи тоа е тајна на младоста.

Најди време за грижа за другите, бидејќи денот е краток за себичните.

Најди време да сакаш и да бидеш сакан, бидејќи тоа е привилегија на боговите.

Најди време за смеење, бидејќи тоа е музика на душата.

За да се допре до суштината и да се измери тежината на животот потребно е да се откријат неговите тајни. Тешко е да се најде клучот за среќен и исполнет живот, бидејќи тој се крие во овие осум наједноставни принципи. Секој од нас има свои светилки-водилки кои му го покажуваат патот кон ДОБРОТО и УБАВОТО.
Овие осум пораки се фенер кој ако го земете в рака ќе ви помогне полесно да патувате по патеката на животот.