Најдобри во регионот: Математичарите ги „собраа“ наградите

Од регионалниот натпревар во Кочани ни пристигнуваат одлични резултати и големи успеси за нашите математичари.17Нашето училиште учествуваше со 32 претставника и е официјално прогласено за најуспешно на денешниот натпревар според бројот на награди и пофалници. Крајниот резултат се вкупно 9 наградени ученици и 6 пофалени.

Меѓу наградените ученици се:

*прва година
Димитар Бајрактаров – трета награда

*втора година
Глигор Шунтов – пофалница
Данче Панева – пофалница
Мартина Николова – пофалница

*трета година
Виолета Џорлева – трета награда
Љубица Томчева – трета награда
Методи Велчевски – трета награда
Кристина Шунтева – пофалница

*четврта гoдина
Марија Велкова – втора награда
Георги Витанов – втора награда
Саветка Здравевска – втора награда
Сања Стојкова – втора награда
Ирена Попова – трета награда
Иван Малинов – пофалница
Симеон Пецев – пофалница

Честитки за сите учесници, за наградените ученици и нивните ментори Елизабета Витанова, Маријана Христова, Тања Танчева, Божана Лазарова, Елена Лазарева и Петруш Џорлев.