Одржано предавање за ургентна контрацепција

Во оваа учебна година Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието започнаа со реализација на проектот “Заедничка грижа за правилно насочување на учениците”. Како дел од ваквиот проект, на ден 09.12.2014 година (вторник) во нашето училиште одржа предавање фармацевтот г-ѓа Кате Ѓозеваvvghc на тема:
ТАБЛЕТИ ЗА УРГЕНТНА КОНТРАЦЕПЦИЈА “ДЕН ПОТОА” – ЗА ИЛИ ПРОТИВ

Во Салата за состаноци родителот – предавач г-ѓа Кате Ѓозева одржа еден час предавање пред 100-тина ученички од четврта година, а потоа уште еден час пред 100-тина ученички од трета година.