„Струмички лангрдии су ного такрафате и ич мастрафе“ – незаборавен и несекојдневен музичко-драмски перформанс на СОУ „Јане Сандански“

„Струмички лангрдии су ного такрафате и ич мастрафе“ – незаборавен и несекојдневен музичко-драмски перформанс на СОУ „Јане Сандански“ – Струмица под менторство на [...]

Проект Еразмус +, на тема “Multiculturality, diversity, integration- equal opportunities for everyone”04-09.04.2022 СОУ„Јане Сандански“- Струмица

Во склоп на проектот Еразмус +, на тема “Multiculturality, diversity, integration- equal opportunities for everyone” во нашето училиште денеска пристигнаа професори и ученици [...]