Пристигнаа резултатите од екстерното тестирање!

По две недели од завршувањето со последниот рок од екстерното тестирање резултатите се објавени.
Листата на ученици е по азбучен ред.

write

Право на приговор имаат сите ученици во рок од следните 3 дена. Секој приговор може да биде доставен кај секретарот на училиштето.

Резултатите можете да ги погледнете овде:

РЕЗУЛТАТИ ОД ЕКСТЕРНО ТЕСТИРАЊЕ