Распоред за полагање екстерно во августовски испитен рок

Прочитајте ги сите потребни информации и датуми за учениците кои треба да полагаат екстерна матура во августовскиот испитен рок.
polagaРаспоред за пријавување и полагање на екстерниот дел од државна матура во августовскиот испитен рок:

Пријавувањето за полагање трае во период од  17  јули до 24  јули. 

Датуми за полагање:
11.08.2014 -МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА
13.08.2014 АНГЛИСКИ,ФРАНЦУСКИ,ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
14.08.2014- МАТЕМАТИКА И ФИЛОЗОФИЈА
16.08.2014 -ХЕМИЈА ,ФИЗИКА,БИОЛОГИЈА,ИСТОРИЈА И БИЗНИС
* Полагањето на сите предмети ќе биде од 10:00 часот.
18.08.2014 – УЧИЛИШНА МАТУРА И ЗАВРШЕН ИСПИТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
19.08.до 23.08.2014 –  ВО 9:00 ЧАСОТ ОДБРАНА НА ПРОЕКТНА
19.08.2014 до 26.08.2014 – ИЗБОРНИОТ ДЕЛ ОД УЧИЛИШНАТА МАТУРА
19.08.2014 до 26.08.2014 – ЗАВРШЕН ИСПИТ