Резултати од прв уписен рок [DOWNLOAD]

Овде може да ги симнете документите на кои е истакната бодовната ситуација за пријавените кандидати. ups
ОПШТА ГИМНАЗИЈА (клик)
https://www.dropbox.com/s/lbg6s6zv72fo9l9/gimnazija-13.pdf?m
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (клик)
https://www.dropbox.com/s/xpzzzobn4xoqzpt/ekonomsko-13.pdf
БАНКАРСКИ ТЕХНИЧАР (клик)
https://www.dropbox.com/s/kg6znmxrl5siupx/bankarski-13.pdf