Резултати од втор уписен рок [DOWNLOAD]

Овде може да ги симнете документите со рангирањето на пријавените кандидати во вториот уписен рок.ОПШТА ГИМНАЗИЈА (клик)
https://www.dropbox.com/s/c33r2mfa9ezm7r9/%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0-13-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%81.pdf
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (клик)
https://www.dropbox.com/s/7uxnggc5zgb9brb/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-13-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%81.pdf
БАНКАРСКИ ТЕХНИЧАР (клик)
https://www.dropbox.com/s/qdcxbhg73q71qqu/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-13-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%81.pdf