Симуација на седница на Советот на Oпштина Струмица

На 31.05.2017 год. нашите ученици: Василева Зуле, Дојчинов Спиридон, Соларова Виолета, Арабаџиев Ѓорѓи, Данаилова Магдалена и Ѓорѓиев Кирил од II година учествуваа во реализација на “Симуација на седница на Советот на Oпштина Струмица” во организација на Центарот на заедницата на Oпштина Струмица.
Во истата учествуваа ученици од сите четири средни училишта од нашата општина. Ментор на учениците од СОУ “Јане Сандански” беше Дончева Борка.