Посета од страна на стручни лица од Уни Банка

На 20.02.2017 во нашето училиште на посета дојдоа стручни лица-работници од Уни Банка за време на часот практична настава во банкарската струка одржан од страна на Весна Спасова.

Целта на оваа посета беше практично пополнување меници, подлабоко навлегување во работата на банките, подобро практично запознавање со постапките за кредити и слично.

Погледнете ја фото-галеријата:

image-0-02-05-4bc8bb09fe579e9cad31b61d810f8d47ea7b5889721402008d634120f49b7915-V image-0-02-05-4ffec32ecca117d606213437fd305bc7d25c4f3b0b4a201eea689e53b91db511-V image-0-02-05-6aaf82ab78f1921e25071021dfb8828edcf3a12a572d671bb6fca942f7ad3ee9-V image-0-02-05-6e09e72c3be297442a7566933c31a45d3d009e0e1faed879a620aa40fc7e16f5-V image-0-02-05-6e27df15fe3af73513c26768cf4652f147d9e70f93b2114a5f4ca11e1f836078-V image-0-02-05-7ac71e0002b929ecfeb45fb1d2ec2e03a31d043a170641039d1f1f0fd2f9eea5-V image-0-02-05-7af73943f637859ac6c3eaf5ce25c3c9a231370f6690c3d9a2450026c0aaa06b-V image-0-02-05-8f2deb511ea43d635aa7c84fc4c3b822831e2e5977cf997490ef6d3c8cec451b-V image-0-02-05-11fee564f73697f20fd705e3752bdb42ac628c57c27a18ec6cf2fa93cae22e43-V image-0-02-05-31a575e20f476411419beb6795d9b7259aff2372ab717241febdfec2eac2be0c-V image-0-02-05-33d65a4dd0c440812417fa1881458d3f312af5bd9397c8f508dc74940c143e25-V image-0-02-05-59efe45cec96e97fce98a012d34590e4184412814ccd1d168bfac819ebb3cdad-V image-0-02-05-84ff62fb732bd848f54c04e356b3a72100263731cc21c08b910f76539d224a79-V image-0-02-05-174a90567d01f03be4959722fc5fd88932803e745063623f4e51ff252ee1373e-V image-0-02-05-282ef0c2d7f72fa66c6543747d205384aa653100a196c87c9a294058c24e005b-V image-0-02-05-317c177daccaa1bceaa63cced8ca36f219bdb0f341bba4d6a09ea2332267585d-V image-0-02-05-7987c6135ed2a7a146feec1a1951c6805a39ad6f1849da0fc443018af1b2586c-V image-0-02-05-75437d4f2f48e51762df50f5a1ea5ad9b8442e20c7b3456c6ffea8a81ed85c4b-V image-0-02-05-a7b20671ad9d09ada0b01e8773fc68ed7f6ef84d59ee00bf1bb9679af42df498-V image-0-02-05-ade4abd27f55e5f6563f708570b8a52aae7e5aaa59f81f596779c9a7a3ab83dc-V image-0-02-05-b29d41c27c685135f9df50d9629d667a011c6b8c40d609ac321143b652800ae7-V image-0-02-05-b3128ec9f3c137b1fdb7c8b71d3de6334c643038aa9389c0da39cfe80045aa39-V image-0-02-05-c94e573696def34a1393d5967f7f89156c5a92a1e1ad43f7432969b738b748ff-V image-0-02-05-cc1a30ecc13aa56d284ad0bb280c38d4e3f41636b8bf8af8c82c85617dd4b51f-V image-0-02-05-d0546d986015174128cf7c6b2d7f03b2e36724e8605a6734be51e9fcb71a95e6-V image-0-02-05-da62bb87ac79604a0170036d0045a254a010c325b1cc189263f6b37c888c9f35-V image-0-02-05-e126e4e2880ec4170968b77538c55c02ffcdb9b23429163b194284c4c7e53c7a-V image-0-02-05-f6c776adb8ea5446f50da70d2a0df89098ab569f660224f06557cf237163a532-V image-0-02-05-ff8837f5b0138c585a63d92dd736e31aa5a0a90204eab7831d2186ccbd99c7be-V