Успешно преставување на осмата симулација на МЕП

Од 19 до 21 февруари, 2016 година, во Скопје организиран од страна на НОВА- меѓународните училишта и Советот на град Скопје се одвиваше Осмата Национална симулација, Модел Европски Парламент. На истата учествуваа 20 училишта од цела Македонија, со по 3 претставници од секое. Нашето училиште достоинствено беше претставено од ученички од трета година, Љубица Поп-Трајкова, Елена Шапкова и Нина Хаџи-Котарова, предводени од проф. Виолета Николова.

Ова е четврта година откако НОВА и Холандската Амбасада го организира овој настан за учениците од средните училишта практично да го разберат функционирањето на Европската Унија.
c5d83c72-da47-4536-b33b-4e15d8e78368

Освен материјалите со инструкции, темите за симулацијата се добиваат помалку од еден месец пред почетокот на настанот на кој ја претставувавме Австрија, а со тоа и нејзиниот став за дадените теми во комитетите. Се работеше во три комитети:

  • Комитет за животна средина и јавно здравје
  • Комитет за меѓународна трговија
  • Комитет за женски права и полова еднаквост

Ученичките беа поделени по комитети, од кои Нина Хаџи-Котарова во првиот, единствениот каде што исклучително резолуцијата беше одобрена од страна на т.н. Генерално Собрание. Елена Шапкова беше во вториот комитет, одлично бранејќи ја резолуцијата, а во третиот комитет Љубица Поп-Трајкова со тоа што и доби можност да одржи оригинален завршен говор за половата еднаквост.

51c05d6a-0aac-4d07-86a6-16b92adf9350

Учениците треба да имаат познавања од ЕУ, одличен пишуван и говорен англиски и ораторски способности. Работеа интензивно три дена заедно со други делегати, каде англискиот е јазик на комуникацијата и секојдневна пракса во НОВА. Одлично се вклопија во средината.

Во исчекување сме на резултати, а засега можеме да им честитаме на делегатите за нивното успешно преставување, и да го пофалиме нивниот ментор, Виолета Николова.