Документи

 

  • Документи за бесплатно симнување
    * со клик на насловот се отвора прозорчето за симнување на избраниот документ

1. Брошура за родители

2. План за заштита и спасување на училиштето

3. Извештај 2012-2013

4. Годишна програма 2012-2013

5. Наградени 2011-2012

6. Годишни сметки за 2016 година

7. Годишен план за јавни набавки за 2018

8. Годишни сметки за 2017 година

2980 Вкупно 1 Денес