Документи

 

  • Документи за бесплатно симнување
    * со клик на насловот се отвора прозорчето за симнување на избраниот документ

1. Брошура за родители

2. План за заштита и спасување на училиштето

3. Извештај 2012-2013

4. Годишна програма 2012-2013

5. Наградени 2011-2012

6. На овој линк имате можност да ги погледнете сите завршни сметки на училиштето за 2016.

2576 Вкупно 2 Денес