Author
Нина Хаџи Котарова

Лидер на струка – Елена Вчева како извонреден банкарски техничар!

На Државниот натпревар за избор на лидер на струка одржан во СУГС„Васил Антевски Дрен„ – Скопје се натпреваруваа ученици од четири профили: деловен секретар, [...]

Одбележан 3ти декември – Меѓународен ден на лица со попреченост

По повод Меѓународниот ден на хендикепираните лица, професорите заедно со директорката и дефектологот на училиштето имаа прилика да ја проследат Програмата на штитениците [...]

Трето место за амбициозната Ева на Меѓународната олимпијада по француски јазик

Почнувајќи со мали чекори, ученичката Ева Танчева од четврта година потпомогната од страна на својот ментор, Нада Божијанова, денес ја гледаме како освојува [...]