Се асфалтира спортското игралиште на СОУ Јане Сандански!

Освен досегашните реновирања во училиштето, како што се бојадисувањето, подготовката на новата банка, цртањето т.н. мозаици и слично, сега започна и реконструкција на игралиштето.

igraliste4

Со обновата на спортскиот терен со површина од 3.000 метри ќе обезбедат квалитетни и безбедни услови за изведување на наставата по спорт и спортски активности на учениците во ова училиште.
igraliste1igraliste3