Светски ден на храна одбележан во СОУ „Јане Сандански“

16 октомври е светскиот ден на храната, кој денес на 17 октомври беше одбележан и во нашето училиште.
Учениците од прва година потпомогнати од своите родители и предводени од своите класни раководители, на штандови поставија разновидна храна.

Светскиот ден на храната е прогласен со цел да се потсети важноста на храната и недостигот на храна за сите во светот.

1 2 3 4