Тренинг курс од Еразмус+ програмата – EU4U

Од 8 до 16 ноември, 2016 година, СОУ Јане Сандански учествуваше на Еразмус+ Тренинг курсот за младински работници во Лимасол, Кипар, со тема Мобилност на младината – Десеминација. Училиштето имаше тројца претставници, младински работници и едукатори со богато искуство во работата со младите и со Европските проекти: Виолета Николова, Софија Тошева и Вангелија Велева.3

Проектот EU 4 U е партнерство на 12 партнери од земји на ЕУ:  Кипар, Италија, Романија, Словачка, Хрватска, Бугарија, Македонија, Турција, Литванија и Црна Гора. Партнерите се: невладини организации, младински совети, училишта, факултети и други институции кои работат со млади.

Европа има потреба активно да ги ангажира младите луге во младински активности за кои треба да бидат оспособени и оснажени.

4Овој проект има аспирација да ја култивира солидарноста на младината во Европа и уште поважно, соработката со младинските организации, да ги оспособи одговорните за активностите на овој проект да ја сфатат сегашната ситуација на младината и нејзиниот потенцијал кој треба да изврши влијание врз носителите на политики во иднина.

Во фокусот на овој проект се зголемување на алатките за развивање на свеста меѓу младинските работници, анализирање на предизвиците со кои кандидат-членките се соочуваат за влез во ЕУ во моментот и споделување на добри практитки од државите членки.2

Сите тимови на крајот креираа видеа на теми од ЕУ: Европско граѓанство, Единство во ЕУ, ЕУ идентитет, Младинска работа, ЕУ Блог итн.1

1st working day 2nd working day 3rd working day 4th working day 5th working day 6th working day 7th working day 8th working day departure day
08h00 09h30 Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast
09h30 10h00 Settling Morning Enegizers Morning Enegizers Morning Enegizers Morning Enegizers Morning Enegizers Excursion: Kourion and Omodos Morning Enegizers
10h00 11h30 Presentation of Cyprus Youth club organisation.

Coaching techniques – Understanding young people;  How coaching can help youth workers?

Unity vs Individualism – outdoor challenge Diversity as an asset – Show case of Leap2Peak Social media tools for youth workers Discussion: Youth employment initiatives/ Europe’s challenges Presentation of work on Nowadays youth and Europe departure
11h30 11h45 Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break
11h30 13h00 Welcoming and formal opening; Introduction and Ice-Breaking Game Coaching Skills Strengthening unity – Trustworthiness Trust building challenge Nowadays youth and Europe: group work My experience making first steps Erasmus+
13h00 14h30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
14h30 16h00 Agenda and Project Objectives / Expectations/ Get to know game Personalities test Country perspectives – Group work and presentations Youth work principles – lessons learned Nowadays youth and Europe: group work (cont.) Brain storm: Youth worker guidebook Debreefing of the training course

Evaluation  of the training course

16h00 16h15 Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break
16h15 18h15 Team Building Games Graphic facilitation presentations – Who I am? Fish bowl discussion – Future of EU? Youthworkerstain – storytelling Nowadays youth and Europe: group work (cont.) Brain storm: Youth worker guidebook Free
18h15 18h30 Evaluation Evaluation Evaluation Evaluation Evaluation Evaluation
19h00 20h00 Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner – Youth passes certification
20h00 21h00 free evening Interculltural evening Movie evening free evening free evening free evening free evening free evening
Legende of the colours:
meals, breaks, free time Intercultural learning and European citizenship Youth work Group building, networking, Youth in Action Wrap Up & Evaluation Coaching