Еко-секција

По повод денот на Заштита на озонската обвивка, 16-ти Септември, во нашето училиште се одржа час на кој учениците ги презентираа изработените транспаренти. Тие покажаа висока свесност за значењето на озонската обвивка и споделуваа предлози како да се заштите нејзиното понатамошно уништување. Еко-секција на СОУ„Јане Сандански“. Координатор проф.Славица Милева-Ефтимова