ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ 2023

На 13.05.2023г. во просториите на Машински факултет – Скопје, се одржа натпревар “Најдобар бизнис концепт за зелени иновации 2023” на кој нашите ученици го добија 3-тото место.
Честитки до наградените ученици Димитар Спасов, Ангела Николова, Васил Лазаров и Милка Василева, како и нивните ментори Елена Лазарева и Зуле Цонева.