Author
Магдалена Мучева

“Демократијата и Собранието”-работилница во Собранието на Република Северна Македонија

На 22.02.2023 година, во Собранието на Република Северна Македонија во Скопје, се одржа целодневен семинар/ работилница, на тема : “Демократијата и Собранието”. На [...]