Натпревар на младите истражувачи на Македонија – Наука на млади

На 58 Државен натпревар на младите истражувачи на Македонија – Наука на млади ученикот Трајче Манчевски од III – 1 клас, под менторство на проф. Снежана Илиевска – Поповска, го освои првото место и златен медал во областа „Обновливи извори на енергија“, со темата „ Електролиза на водата како алтернативен метод на складирање на обновлина енергија и нејзино искористување преку горивни ќелии“