Предавања на Димитар Џорлев за напредни ученици

Почитувани ученици од СОУ „Јане Сандански“,

Нашиот поранешен ученик Димитар Џорлев ќе биде гостин во нашето училиште и ќе одржи две предавања за напредни ученици, и тоа:

• во четврток, 14.09.2023 година, предавање од областа на математиката, од 12.30 до 13.30 часот.
• во петок, 15.09.2023 година, прадавање од областа на физиката, од 12.30 до 13.30 часот.

Прадавањата ќе се одржат во кабинетот по математика.

Сите заинтересирани ученици се добредојдени!