Погледнете ги актуелните конкурси на министерството за овие месеци

Во интерес на учебната 2017/2018 година, Министерството за образование и наука организира три конкурси, почнувајќи од 25 октомври 2017 година.

  • Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година

  • Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за ученици со посебни потреби од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година

  • Конкурс за доделување 150 (сто и педесет) стипендии за талентирани ученици – спортисти од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година

 

Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година

Министерството за образование и наука за учебната 2017/2018 година ќе додели 50 (педесет) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија. Прочитај повеќе…

Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за ученици со посебни потреби од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година

Министерството за образование и наука за учебната 2017/2018 година ќе додели 50 (педесет) стипендии за ученици со посебни потреби од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија. Прочитај повеќе…

Конкурс за доделување 150 (сто и педесет) стипендии за талентирани ученици – спортисти од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година

Министерството за образование и наука за учебната 2017/2018 година ќе додели 150 (стоипедесет) стипендии за талентирани ученици-спортисти од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија. Прочитај повеќе…