ЈПКД „Комуналец“

ЈПКД „Комуналец“ со проект-кампања „Селектирај за општо добро“ за средношколците

По иницијатива на ЈПКД „Комуналец“ од Струмица, нашето училиште се вклучи во проект-кампањата „Селектирај за општо добро“ чија мисија е да ги запознае [...]