Author
Нина Хаџи Котарова

Се спрема банка за пракса за учениците од банкарскиот смер!

Веќе трета генерација ученици го изучуваат банкарскиот смер во нашето училиште. Имајќи ја во предвид атрактивноста на банкарството и неопходноста од практична настава, [...]