Државен натпревар по информатика 2024 година

На Државниот натпревар по информатика што се одржа на 23.03.2024 година, нашите ученици постигнаа голем успех:

Од прва година:

Иван Гарванлиев трета награда

Петар Бунгурџиев пофалба за успешно учество

Ментор: М-р Софија Тошева

Од втора година:

Иван Пеев трета награда

Дениз Фетовски трета награда

Ментор: М-р Славица Милева-Ефтимова