Посилни со поддршка

Посилни со поддршка – иницијатива за подигање на свеста за менталното здравје, овозможена од учениците а поддржана од НОВУС и Агенција за млади и спорт.