Литературен конкурс – СОУ „ Јане Сандански “ Струмица

По повод патрониот празник на училиштето, распишуваме литературен конкурс на тема
„ Јазикот е наша единствена татковина “.
Сите потребни информации околу конкурсот се објавени и може да ги видите во документот подолу.