FROM DISABILITY TO VISIBILITY

На 05.12.2023 година се одржа работилница во склоп на втората мобилност од проектот From disability to visibility во рамки на програмата Еразмус +. Мобилноста се реализира во Италија, а нашите ученици земаа учество онлајн. Преку цртежи, игри и слушање музика секоја држава ја претстави инмклузивноста во образовниот систем.