Филмот што ќе го претставува нашето училиште на МАССУМ

masummuss

Следното видео е од краткиот филм кој беше испратен да конкурира на МАССУМ од страна на учениците од нашето училиште.

Камера и монтажа: Данче Панова и Панче Божиков

Актери: Јордан Иванов и Мартин Трендов

Ментор: Софија Тошева