Известување за термините за полагање екстерна матура за учениците од четврта година.

Известување за термините за полагање екстерна матура за учениците од четврта година.Термин за екстерен испит.eksterno1Екстерните испити за јунскиот испитен рок за државната матура во 2013 година ќе се спроведат на:
– 08.06.2013 година (сабота) со почеток во 10 часот – македонски јазик и литература, албански јазик и литература и турски јазик и литература;

– 11.06.0213 година (вторник) со почеток во 10 часот – математика, англиски јазик, француски јазик, германски јазик, руски јазик, филозофија и естетика