Author
Гонце Ѓоргиева

Учениците од економските паралелки со рачни изработки за хумани Новогодишни и Божиќни празници

Четирите паралелки од четврта година од економската струка во нашето училиште во изминатиов период беа ангажирани во рачна изработка на интересни украси и [...]

Гимназијалците освоија прво, второ и трето место (Конкурс за лит. творба посветена на градот Струмица)

Со литературни творби (поезија и проза) посветени на градот Струмица, учениците од средните училишта имаа можност да се конкурираат во конкурсот. [...]