Каде да ги најдете резултатите од Државна матура?

Денес Министерството за образование ќе ги објави резултатите од полагањето Државна матура за учениците од завршните години.Од 12:00 часот, на пладне, учениците ќе може да го проверат својот успех, оценката и перцентилниот ранг по секој предмет посебно и тоа на два начина:

1) На огласната табла пред влезот на училиштето по азбучен ред или

2) Електронски, внесувајќи ги потребните информации во системот на веб сајтот: http://matura.gov.mk/results.aspx?language=MK

results