Лектири и дела за обработка за матурантите

Учениците од четврта година немаат право на одмор до самиот крај затоа што избегнувањето на лектирите и делата за обработка ќе се одразат на нивниот успех на матура. 
stranecot
Лектири за гимназиско образование:

1. Х. Хесе – „Демијан“
2. Ф. Кафка – „Процес“
3. Џ. Селингер – „Игра во р’жта“
4. Т. Георгиевски – „Црно семе“
5. И. Кадаре – „Генералот на мртвата војска“
6. Избор од македонскиот расказ и најновата македонска лирика

Дела за обработка за гимназиско образование:
1. А. П. Чехов – Избор раскази
2. М. Шолохов – Судбината на човекот
3. Т. Ман – „Смртта во Венеција“
4. Песни од Ш. Бодлер
5. А. Ками – „Странецот“
6. С. Бекет – „Чекајки го Годо“
7. И. Андриќ – Проклета авлија
8. Ѓ. Абаџиев – „Пустина“
9. Д. Солев – „Зора зад аголот“
10. П. М. Андреевски – „Пиреј“
11. Ж. Чинго – „Големата вода“
12. К. Чашуле – „Црнила“
13. Т. Арсовски – „Парадоксот на Диоген“
14. Г. Стефановски – „Диво Месо“

Лектири за економска струка:
1. П. М. Андреевски – „Дениција“
2. В. Урошевиќ – Избор поезија
3. Ф. Кафка – „Процес“
4. Избор од македонскиот расказ
5. Избор од најновата македонска лирика
6. Избор од светската лирика

Дела за обработка за економска струка:
1. М. Матевски – Поезија
2. Г. Тодоровски – Поезија
3. Д. Солев – „ЗОра зад аголот“
4. А. Поповски – Поезија
5. П. М. Андреески – „Пиреј“
6. Т. Георгиевски – „Црно семе“
7. Ж. Чинго – „Големата вода“
8. К. Чашуле – „Црнила“
9. Т. Арсовски – „Парадоксот на Диоген“
10. Г. Стефановски – „Диво месо“
11. Б. Конески, А. Шопов, Р. Павловски  – Поезија
12. С. Бекет „Чекајќи го Годо“
13. А. П. Чехов – Вујко Вања
14. М. Шолохов – „Судбината на човекот“
15. А. Ками – „Странецот“