Лектири и дела за обработка за трета година

Промена на средината, нови професори, нови предмети – учениците од трета година се судруваат со многу новитети наеднаш. Дел од тие новитети е и листата на лектири и дела кои ќе се обработуваат, а учениците може да ги прочитат во текот на летниот распуст.krvavakosulaЛектири:
1. Жорж Санд – „Малечката Фадета“
2. Е.Т.А. Хофман – „Раскази“
3. Е.А. По – „Авантурите на Артур Гордон Пим“
4. П.П. Његош – „Горски венец“
5. Рајко Жинзифов – „Крвава кошула“
6. Н.В. Гогољ – „Ревизор“
7. Славко Јаневски – „Две Марии“
8. Албер Ками – „Недоразбирање“

Дела за обработка за трета година:
 1. Виктор Иго „Клетници“
2. Јохан В. Гете „Страдањето на младиот Вертер“
3. Џ.Г. Бајрон „Странствувањето на Чајлд Харолд“
4. Александар С. Пушкин „Евгениј Онегин“ (избор песни)
5. Григор Прличев „Сердарот“
6. В.П.Г. Чернодрински „Македонска крвава свадба“
7. Оноре де Балзак „Чичко Горио“
8. Ф.М. Достоевски „Злосторство и казна“
9. Л.Н. Толстој „Смртта на Иван Илич“
10. Антон Панов „Печалбари“
11. Ристо Крле „Парите се отепувачка“
12. Васил Иљоски „Чорбаџи Теодос“
13. Кочо Рацин „Бели мугри“
14. Славко Јаневски „Улица“
15. Стале Попов „Крпен живот“