Дела кои ќе ги обработуваат учениците од втора година

Летото е период кога учениците максимално сакаат да одмораат. Не значи дека сè што е задолжително треба да биде омразувано. Иако задолжителни, книгите се најпродуктивен начин на одморање во текот на горештините кои полека надоаѓаат. donkihot
Дела за обработка за втора година – гимназија:

1. ,,Божествена комедија“ од Данте Алигиери
2. ,,Канционер“ од Франческо Петрарка
3. ,,Декамерон“ од Џовани Бокачо
4. ,,Дон Кихот“ од Мигел де Сервантес
5. ,,Хамлет“ и ,,Сон на летната ноќ“ од Вилијам Шекспир
6. ,,Сид“ од Пјер Корнеј
7. ,,Тартиф“ од Жан Молиер
8. ,,Басни“ од Лафонтен

Дела за обработка за втора година –стручно:
1. ,,Божествена комедија“ од Данте Алигиери
2. ,,Канционер“ од Франческо Петрарка
3. ,,Хамлет“ од Вилијам Шекспир
4. ,,Дон Кихот“ од Мигел де Сервантес
5. ,,Тартиф“ од Жан Молиер
6. ,, Странствувањето на Чајлд Харолд“ од Џорџ Гордон Бајрон
7. ,,Евгениј Онегин“ од Александар С. Пушкин
8. Поезијата на Константин Миладинов
9. Поезијата на Рајко Жинзифов
10. ,,Сердарот“ од Григор Прличев